งาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2567
เรื่องโดย Admin | 04 มีนาคม 2567
แชร์ข้อมูล

 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะจัดงาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 30  มีนาคม 2567 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงและบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะของตนเองให้เป็นทานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทนทุกข์ทรมานและสิ้นหวังในชีวิต ได้มีชีวิตใหม่ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย