โรงพยาบาลเวชธานี บริจาคเงิน 5 ล้านบาท ให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
เรื่องโดย Admin | 30 มกราคม 2567
แชร์ข้อมูล

 

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท จาก ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการมอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ถนนอังรีดูนังต์