คุณพรดี ลี้อิสสระนุกูล และคุณพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ บริจาคเงิน 1.2 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงคลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
เรื่องโดย Admin | 17 กุมภาพันธ์ 2563
แชร์ข้อมูล

 

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ พร้อมด้วยนายแพทย์ชลิต เชียรวิชัย ที่ปรึกษาคลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รับมอบเงินจากคุณพรดี ลี้อิสสระนุกูล และคุณพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อปรับปรุงคลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยดำเนินการรับบริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีวิตสมองตาย เพื่อนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วย ต่อมาได้พัฒนาคลังเนื้อเยื่อ โดยเริ่มดำเนินการคลังลิ้นหัวใจเป็นส่วนแรก เมื่อ พ.ศ.2545 เพื่อให้บริการลิ้นหัวใจ (homograft heart valve) สำหรับนำไปรักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมาก เมื่อการให้บริการลิ้นหัวใจดำเนินการไปได้ด้วยดี ต่อมาจึงริเริ่มโครงการพัฒนาคลังผิวหนัง เพื่อช่วยผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากแผลไหม้น้ำร้อนลวกอย่างรุนแรงและจำเป็นต้องใช้ผิวหนังในการรักษา ซึ่งได้มีโครงการนำร่องรักษาผู้ป่วยด้วยผิวหนังที่ผ่านกระบวนการจัดทำตามมาตรฐานสากลของคลังผิวหนังร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลต่าง ๆ รวม 11 แห่ง ใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั้งบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หรือผู้ป่วยที่มีบาดแผลเรื้อรัง และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2561