กรมโยธาธิการและผังเมืองมอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะ
เรื่องโดย Admin | 17 กุมภาพันธ์ 2563
แชร์ข้อมูล

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รับมอบเงินจาก นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะ โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 15 ปี จากผู้บริจาคเงินจำนวน 79 ราย เป็นจำนวนเงิน 561,450 บาท