ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for life
เรื่องโดย Admin | 17 กุมภาพันธ์ 2563
แชร์ข้อมูล

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดตัวโครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for life” ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ ชุด Happy Take Off พร้อมสำรองที่นั่งพิเศษในทุกเที่ยวบินเพื่อการขนส่งอวัยวะ ณ ห้องประชุมจุมภฎ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์
นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ พร้อมด้วย นายปรีชา นะวงศ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์สายการบินไทยสมายล์ ลงนามความร่วมมือในโครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for life” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ โดยได้สำรองที่นั่งพิเศษในทุกเที่ยวบิน เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ที่เดินทางไปปฎิบัติภารกิจทำการผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะ พร้อมทั้งภารกิจในการขนส่งอวัยวะจากผู้บริจาคไปยังผู้รับบริจาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้ต่อยอดพัฒนามาเป็นโครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for life” โดยถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของโครงการฯ ผ่านทางภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ ชุด Happy Take Off ซึ่งมีความยาวประมาณ 3.08 นาที เพื่อเป็นสื่อในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในภารกิจของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยจะเผยแพร่ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสายการบินไทยสมายล์ทุกช่องทาง ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.facebook.com/ThaiSmileAirways Thai Smile Airways official Youtube Channel และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึง facebook ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย https://www.facebook.com/organdonationthailand