งดจัดงาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2563
เรื่องโดย Admin | 18 กุมภาพันธ์ 2563
แชร์ข้อมูล

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ งดจัดงาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทั้งนี้  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ยังคงบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป