ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนพฤศจิกายน 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนพฤศจิกายน 2560

1. วันที่ 24 พ.ย.2560 ณ บริษัท อินทัช ชินวัตรทาวเวอร์ 1 ชั้น 20 ถ.พหลโยธิน เวลา 09.00-15.30 น. 2. วันที่ 26 พ.ย.2560 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการวิ่งสู้กิเลส ครั้งที่ 1 (1st Young Buddhists Run) ถ.กาญจนาภิเษก เวลา 05.00-09.00 น. 3. วันที่ 29 พ.ย.2560 ณ...
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนตุลาคม 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนตุลาคม 2560

1. วันที่ 3 ต.ค.2560 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ อ. เมือง จ.นนทบุรี เวลา 09.00-12.00 น. 2. วันที่ 4 ต.ค.2560 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ หอประชุมเพชรรัตน์ เวลา 09.00-15.30 น. 3. วันที่ 7-8 ต.ค.2560 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เวลา 08.30-15.30 น. 4. วันที่ 20 ต.ค.2560...
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนกันยายน 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนกันยายน 2560

1. วันที่ 2 ก.ย.2560 โครงการ AIA Sharing A Life เวลา 07.00 – 14.00 น. 2. วันที่ 7 ก.ย.2560 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 3 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 9 เวลา 09.00-14.30 น. 3. วันที่ 12 ก.ย.2560 สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนจิตรดา ณ...
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนสิงหาคม 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนสิงหาคม 2560

1. วันที่ 16 ส.ค.2560 บริษัท เฮลธ์ฟู้ดส์ คอรปอเรชั่น จำกัด เวลา 13.30-15.30 น. 2. วันที่ 25 ส.ค.2560 บริษัท อินทัช โอลดิ้ง จำกัด เวลา 09.00-15.30 น. และชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น....
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนกรกฎาคม 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนกรกฎาคม 2560

1. วันที่ 4 ก.ค.2560 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (หอประชุมบุรฉัตร) เวลา 9.00-15.30 น. 2. วันที่ 9-10 ก.ค.2560 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เวลา 9.00-15.30 น. * การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ไม่ต้องใช้เอกสารแนบใดๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่หลังจากแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ รุ่นที่ 23

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ รุ่นที่ 23

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 88...

Pin It on Pinterest