l หน้าแรก l ติดต่อเรา l แผนผังเว็บไซต์
 
  เกี่ยวกับเรา
  ประวัติ
  วัตถุประสงค์
  คณะผู้บริหาร
  โรงพยาบาลสมาชิก
  ความหมายของสัญลักษณ์
  ติดต่อเรา / แผนที่
     
 

ติดต่อเรา

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2256-4045-6 โทรสาร 0-2255-7968
E-mail : odc-trcs@redcross.or.th

แผนที่

คลิกที่ภาพเพื่อขยายแผนที่

 

การเดินทาง

สายรถเมล์ที่ผ่าน ถ.พระรามที่ 4: สาย 4, 25 (ปากน้ำ-สามแยก), 46, 47, 50, 67, 109, ปอ.507, ปอ.177
สายรถเมล์ที่ผ่าน ถ.อังรีดูนังต์ : สาย 16, 21, 162, ปอ.141, ปอ.21

รถไฟฟ้า สถานีสีลม รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน
 
 
 
 
 

 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
l หน้าแรก l ติดต่อเรา l แผนผังเว็บไซต์