ศูนย์รับบริจาคอวัยวะขอเชิญร่วมส่งต่อการให้ที่งดงามด้วยการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะในงานกาชาดประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
บูธตั้งอยู่ด้านข้างบริเวณอาคารลุมพินีสถาน ทางเข้าประตู 3 ถ.พระราม 4 เพียงท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ ได้รับบัตรทันที ไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ทั้งนี้ ภายในบูธมีรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตา และร่างกาย
การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่หลังจากแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ ควรแจ้งญาติให้ทราบเจตนา เพราะหากเสียชีวิตและสามารถบริจาคอวัยวะได้ ญาติต้องเซ็นยินยอมบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
*** การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ไม่ใช่การบริจาคดวงตา และร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ ***

Pin It on Pinterest

Shares
Share This