1. วันที่ 7 ธ.ค.2560 ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 ถนนพระรามที่ 3 เวลา 09.00-15.00 น.
2. วันที่ 13 ธ.ค.2560 งานปฐมนิเทศบุคลากรสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 สภากาชาดไทย เวลา 09.30-16.00 น.
3. วันที่ 14 ธ.ค.2560 ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ชั้น 1 ถนน บางนา-ตราด เวลา 08.30-16.00 น.
4. วันที่ 19 ธ.ค.2560 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อาคาร BI Clinic ชั้น 21 เวลา 08.30-15.30 น.
5. วันที่ 23 ธ.ค.2560 งาน “Christmas Share to Change” ณ ลานกิจกรรม Sky walk ชั้น 2 ศูนย์การค้า MBK Center เวลา 17.00-20.00 น.

และชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์
ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-15.30 น.

* การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ไม่ต้องใช้เอกสารแนบใดๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่หลังจากแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ ควรแจ้งญาติให้ทราบเจตนา เพราะหากเสียชีวิตและสามารถบริจาคอวัยวะได้ ญาติต้องเซ็นยินยอมบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
** การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ไม่ใช่การบริจาคดวงตาและร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่

Pin It on Pinterest

Shares
Share This