1. วันที่ 2 ก.ย.2560 โครงการ AIA Sharing A Life เวลา 07.00 – 14.00 น.
2. วันที่ 7 ก.ย.2560 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 3 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 9 เวลา 09.00-14.30 น.
3. วันที่ 12 ก.ย.2560 สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนจิตรดา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (สนามเสือป่า) เวลา 09.00-15.30 น.
4. วันที่ 14 ก.ย.2560 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เวลา 09.00-15.30 น.
5. วันที่ 25 ก.ย.2560 โครงการ “45 ปี ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตใหม่” อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เวลา 08.30-14.30 น.
6. วันที่ 28 ก.ย. – 1 ต.ค.2560 Bangkok & Cosmetic Fashion Expo 2017 ณ Alive Park Hall Future Park รังสิต เวลา 10.00-18.00 น.

และชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์
ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-15.30 น.

* การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ไม่ต้องใช้เอกสารแนบใดๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่หลังจากแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ ควรแจ้งญาติให้ทราบเจตนา เพราะหากเสียชีวิตและสามารถบริจาคอวัยวะได้ ญาติต้องเซ็นยินยอมบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
** การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ไม่ใช่การบริจาคดวงตาและร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่

Pin It on Pinterest

Shares
Share This