วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมก้าวสู่ยุคใหม่ ของการบริจาคอวัยวะ” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ร่วมค้นหาปัญหาและอุปสรรคของการนำอวัยวะจากผู้เสียชีวิต เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการบริจาคอวัยวะให้อยู่ในระดับมาตรฐานโลก
โดยได้รับเกียรติจากคุณกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน
การสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญผู้บริหารของโรงพยาบาล ศัลยแพทย์ และหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 22 แห่ง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา เพื่อระดมสรรพกำลังในการหาแนวทางการพัฒนาระบบของการรับบริจาคอวัยวะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รอรับบริจาคอวัยวะที่มีอยู่เป็นจำนวนมากต่อไป


Pin It on Pinterest

Shares
Share This