วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และแพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,427,930 บาท จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากการบริจาคผ่านระบบเอสเอ็มเอส (SMS) ของลูกค้าทรูมูฟ เอช โดยคุณรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาในโครงการ “Let Them See Love” ที่รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อเป็นการมอบชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่รอคอยความหวัง ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง

Pin It on Pinterest

Shares
Share This