hospital-2ติดต่อเรา

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 1666 หรือ 0 2256 4045-6 โทรสาร 0 2255 7968
อีเมล์: odc-trcs@redcross.or.th
แผนที่

คลิกที่ภาพเพื่อขยายแผนที่

Print

การเดินทาง

สายรถเมล์ที่ผ่าน ถ.พระรามที่ 4 : สาย 4, 25 (ปากน้ำ-สามแยก), 46, 47, 50, 67, 109, ปอ.507
สายรถเมล์ที่ผ่าน ถ.อังรีดูนังต์ : สาย 16, 21, ปอ.21, ปอ.141

รถไฟฟ้า สถานีสีลม รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน

Pin It on Pinterest

Shares
Share This