ความหมายของสัญลักษณ์

 

หมายถึง เครื่องหมายกาชาด
หมายถึง ผู้บริจาคอวัยวะ
หมายถึง ผู้รับอวัยวะ

Pin It on Pinterest

Shares
Share This