วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการผู้จัดการ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด และนายวิชัย กิ่งชา ผู้อำนวยการโครงการกลุ่มสิทธิผลวีแคร์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถตู้ เพื่อใช้ในการขนส่งอวัยวะ ทีมผ่าตัดนำอวัยวะออกไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะขอขอบคุณ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะด้วยดีเสมอมา

Pin It on Pinterest

Shares
Share This