การบริจาคเงินให้แก่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย มีขั้นตอนดังนี้

1.โอนเงินเข้าบัญชี

kbank_logo

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-77943-7
ชื่อบัญชี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย


scb_logo

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-2-88000-6
ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย


ktb_logo

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 023-1-25888-7
ชื่อบัญชี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

2.ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ (ระบุคำนำหน้า) นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มายัง ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โดยมีช่องทางดังนี้

ส่งโทรสารมาที่ หมายเลข 0 2254 7357
หรือส่งมาที่

E-mail: odc_account@redcross.or.th

หรือทางไปรษณีย์ ส่งมาที่

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

3.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

Pin It on Pinterest

Shares
Share This