นรนทปัจจุบันอายุ 17 ปี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นทมีอาการป่วยเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายขณะมีอายุเพียง 6 ขวบ ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไป 

นทเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังว่า

“ตอนนั้นผมกำลังเรียนอยู่ ป.2 แพทย์บอกว่าผมมีอาการป่วย ผมจึงต้องหยุดเรียนไป 1 เทอม เพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาฯ หลังจากนั้นก็กลับมาเรียนได้ โดยมีพ่อซึ่งท่านเป็นครูอยู่ที่โรงเรียน ต้องคอยดูแลและทำการล้างช่องท้องให้ทุกวัน ถึงแม้ผมจะได้กลับมาเรียนตามปกติ แต่ผมก็ยังไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้อย่างเต็มที่เหมือนเคย เพราะต้องคอยระวังตัวเนื่องจากผมมีสายและอุปกรณ์ติดตัวอยู่ตลอดเวลา”

การที่ต้องระมัดระวังร่างกายตลอดเวลา และทำการรักษาโดยการล้างช่องท้องซ้ำๆทุกวัน ทำให้วัยเด็กในปีนั้นของนทเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อเพราะทุกอย่างถูกจำกัดไปหมด แต่พอ 1 ปีให้หลัง นทก็ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไต นทเหมือนได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง

ปัจจุบันนทจบการศึกษาชั้น ม.6 เรียบร้อยแล้ว และเขาก็ได้ผ่านการคัดเลือกให้เรียนในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อที่จะจบมาทำงานด้านไกด์ท่องเที่ยวตามที่เขาได้ใฝ่ฝันไว้

เรื่องราวของนทเป็นอีกเรื่องราวที่ยืนยันให้เรารู้ว่า หนึ่งชีวิตที่เสียสละไป ได้ต่อความฝันให้แก่อีกหนึ่งชีวิตที่ยังคงมีลมหายใจอยู่ได้สำเร็จแล้ว

นายนรนท สุขะวณิช (นท)
ผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไต

Pin It on Pinterest

Shares
Share This