ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะจัดงาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงและบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะของตนเองให้เป็นทานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทนทุกข์ทรมานและสิ้นหวังในชีวิต ได้มีชีวิตใหม่ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

Pin It on Pinterest

Shares
Share This