ข่าวและกิจกรรม

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนธันวาคม 2560

1. วันที่ 7 ธ.ค.2560 ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 ถนนพระรามที่ 3 เวลา 09.00-15.00 น. 2. วันที่ 13 ธ.ค.2560 งานปฐมนิเทศบุคลากรสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 สภากาชาดไทย เวลา 09.30-16.00 น. 3. วันที่ 14 ธ.ค.2560 ณ... อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนพฤศจิกายน 2560

1. วันที่ 24 พ.ย.2560 ณ บริษัท อินทัช ชินวัตรทาวเวอร์ 1 ชั้น 20 ถ.พหลโยธิน เวลา 09.00-15.30 น. 2. วันที่ 26 พ.ย.2560 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการวิ่งสู้กิเลส ครั้งที่ 1 (1st Young Buddhists Run) ถ.กาญจนาภิเษก เวลา 05.00-09.00 น. 3. วันที่ 29 พ.ย.2560 ณ... อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนตุลาคม 2560

1. วันที่ 3 ต.ค.2560 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ อ. เมือง จ.นนทบุรี เวลา 09.00-12.00 น. 2. วันที่ 4 ต.ค.2560 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ หอประชุมเพชรรัตน์ เวลา 09.00-15.30 น. 3. วันที่ 7-8 ต.ค.2560 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เวลา 08.30-15.30 น. 4. วันที่ 20 ต.ค.2560... อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนกันยายน 2560

1. วันที่ 2 ก.ย.2560 โครงการ AIA Sharing A Life เวลา 07.00 – 14.00 น. 2. วันที่ 7 ก.ย.2560 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 3 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 9 เวลา 09.00-14.30 น. 3. วันที่ 12 ก.ย.2560 สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนจิตรดา ณ... อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนสิงหาคม 2560

1. วันที่ 16 ส.ค.2560 บริษัท เฮลธ์ฟู้ดส์ คอรปอเรชั่น จำกัด เวลา 13.30-15.30 น. 2. วันที่ 25 ส.ค.2560 บริษัท อินทัช โอลดิ้ง จำกัด เวลา 09.00-15.30 น. และชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.... อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนกรกฎาคม 2560

1. วันที่ 4 ก.ค.2560 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (หอประชุมบุรฉัตร) เวลา 9.00-15.30 น. 2. วันที่ 9-10 ก.ค.2560 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เวลา 9.00-15.30 น. * การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ไม่ต้องใช้เอกสารแนบใดๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่หลังจากแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้... อ่านเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ รุ่นที่ 23

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 88... อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบรถตู้ให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ กรรมการและเหรัญญิก นายประสิทธิ์ สงยะรัญ กรรมการ และนายไพโรจน์ เผือกประพัฒน์... อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนมิถุนายน 2560

1. วันที่ 1-2 มิ.ย.2560 งานตรวจสุขภาพพนักงานการบินไทยประจำปี ชั้น 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา 7.30-14.00 น. 2. วันที่ 2 มิ.ย.2560 ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เวลา 08.00-16.00 น. 3. วันที่ 4 มิ.ย.2560... อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนพฤษภาคม 2560

1. วันที่ 8 พ.ค.2560 ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว ชั้น 2 ถนนบำรุงเมือง เวลา 09.00-15.30 น. 2. วันที่ 22 พ.ค.-2 มิ.ย.2560 งานตรวจสุขภาพพนักงานการบินไทยประจำปี ชั้น 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา 07.30-14.00 น. 3. วันที่ 26 พ.ค.2560 ณ บริษัท อินทัชโฮลดิ้ง... อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ ประจำเดือนเมษายน 2560

1.วันที่ 27-30 เม.ย.2560 งาน Asia Beauty Cosmetic & Fashion Expo 2017 ครั้งที่ 3 ณ Alive Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เวลา 10.30-18.00 น. และชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.... อ่านเพิ่มเติม

งาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2560

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะจัดงาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ ประจำเดือนมีนาคม 2560

1. วันที่ 2-5 มี.ค.2560 โครงการ Fit-Camp Expo ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต ลิ้ง มักกะสัน เวลา 11.00-17.00 น. 2. วันที่ 7 มี.ค.2560 ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ หน้าห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 เวลา 09.00- 15.00 น. 3. วันที่ 12 มี.ค.2560 งานวันไตโลก (World Kidney... อ่านเพิ่มเติม

พี่ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ

พี่ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ โดยนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่อวัยวะเสื่อมสภาพได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี เสมือนได้รับ... อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

1. วันที่ 8 ก.พ.2560 ณ บริษัท IBM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน 09.00-15.30 น. 2. วันที่ 10 ก.พ.2560 ณ บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เวลา 09.00-15.30 น. 3. วันที่ 17 ก.พ.2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอพัก 9A จ.ปทุมธานี เวลา 09.00-15.30 น.... อ่านเพิ่มเติม

Pin It on Pinterest

Shares
Share This