โครงการ “ทำดี…เพื่อพ่อ” โดยกลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู (BDG)

โครงการ “ทำดี…เพื่อพ่อ” โดยกลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู (BDG)

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รับมอบผลิตภัณฑ์แป้งตรางู จำนวน 5,000 กระป๋อง จากนายอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด เพื่อมอบให้ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ในโครงการ “ทำดี...เพื่อพ่อ”...

read more
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนธันวาคม 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนธันวาคม 2560

1. วันที่ 7 ธ.ค.2560 ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 ถนนพระรามที่ 3 เวลา 09.00-15.00 น. 2. วันที่ 13 ธ.ค.2560 งานปฐมนิเทศบุคลากรสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 สภากาชาดไทย เวลา 09.30-16.00 น. 3. วันที่ 14 ธ.ค.2560 ณ...

read more
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนพฤศจิกายน 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนพฤศจิกายน 2560

1. วันที่ 24 พ.ย.2560 ณ บริษัท อินทัช ชินวัตรทาวเวอร์ 1 ชั้น 20 ถ.พหลโยธิน เวลา 09.00-15.30 น. 2. วันที่ 26 พ.ย.2560 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการวิ่งสู้กิเลส ครั้งที่ 1 (1st Young Buddhists Run) ถ.กาญจนาภิเษก เวลา 05.00-09.00 น. 3. วันที่ 29 พ.ย.2560 ณ...

read more
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนตุลาคม 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนตุลาคม 2560

1. วันที่ 3 ต.ค.2560 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ อ. เมือง จ.นนทบุรี เวลา 09.00-12.00 น. 2. วันที่ 4 ต.ค.2560 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ หอประชุมเพชรรัตน์ เวลา 09.00-15.30 น. 3. วันที่ 7-8 ต.ค.2560 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เวลา 08.30-15.30 น. 4. วันที่ 20 ต.ค.2560...

read more
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนกันยายน 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนกันยายน 2560

1. วันที่ 2 ก.ย.2560 โครงการ AIA Sharing A Life เวลา 07.00 - 14.00 น. 2. วันที่ 7 ก.ย.2560 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 3 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 9 เวลา 09.00-14.30 น. 3. วันที่ 12 ก.ย.2560 สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนจิตรดา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา...

read more
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนสิงหาคม 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนสิงหาคม 2560

1. วันที่ 16 ส.ค.2560 บริษัท เฮลธ์ฟู้ดส์ คอรปอเรชั่น จำกัด เวลา 13.30-15.30 น. 2. วันที่ 25 ส.ค.2560 บริษัท อินทัช โอลดิ้ง จำกัด เวลา 09.00-15.30 น. และชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น....

read more
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนกรกฎาคม 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนกรกฎาคม 2560

1. วันที่ 4 ก.ค.2560 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (หอประชุมบุรฉัตร) เวลา 9.00-15.30 น. 2. วันที่ 9-10 ก.ค.2560 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เวลา 9.00-15.30 น. * การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ไม่ต้องใช้เอกสารแนบใดๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่หลังจากแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้...

read more
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ รุ่นที่ 23

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ รุ่นที่ 23

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 88...

read more
มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบรถตู้ให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบรถตู้ให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ กรรมการและเหรัญญิก นายประสิทธิ์ สงยะรัญ กรรมการ และนายไพโรจน์ เผือกประพัฒน์...

read more
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนมิถุนายน 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนมิถุนายน 2560

1. วันที่ 1-2 มิ.ย.2560 งานตรวจสุขภาพพนักงานการบินไทยประจำปี ชั้น 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา 7.30-14.00 น. 2. วันที่ 2 มิ.ย.2560 ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เวลา 08.00-16.00 น. 3. วันที่ 4 มิ.ย.2560...

read more
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนพฤษภาคม 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เดือนพฤษภาคม 2560

1. วันที่ 8 พ.ค.2560 ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว ชั้น 2 ถนนบำรุงเมือง เวลา 09.00-15.30 น. 2. วันที่ 22 พ.ค.-2 มิ.ย.2560 งานตรวจสุขภาพพนักงานการบินไทยประจำปี ชั้น 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา 07.30-14.00 น. 3. วันที่ 26 พ.ค.2560 ณ บริษัท อินทัชโฮลดิ้ง...

read more
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ ประจำเดือนเมษายน 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ ประจำเดือนเมษายน 2560

1.วันที่ 27-30 เม.ย.2560 งาน Asia Beauty Cosmetic & Fashion Expo 2017 ครั้งที่ 3 ณ Alive Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เวลา 10.30-18.00 น. และชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น....

read more
งาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2560

งาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2560

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะจัดงาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

read more
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ ประจำเดือนมีนาคม 2560

ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ ประจำเดือนมีนาคม 2560

1. วันที่ 2-5 มี.ค.2560 โครงการ Fit-Camp Expo ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต ลิ้ง มักกะสัน เวลา 11.00-17.00 น. 2. วันที่ 7 มี.ค.2560 ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ หน้าห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 เวลา 09.00- 15.00 น. 3. วันที่ 12 มี.ค.2560 งานวันไตโลก (World Kidney...

read more
พี่ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ

พี่ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ

พี่ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ โดยนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่อวัยวะเสื่อมสภาพได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี เสมือนได้รับ "ชีวิตใหม่"...

read more

Pin It on Pinterest

Shares
Share This